AI4Growth

15.05.2024 r.       Ten tekst przeczytasz w 5 – 6 minut.

Dane w procesie implementacji AI

Kategoria:
Modele AI są trenowane na danych.

Proces implementacji AI, a dane

Wprowadzenie sztucznej inteligencji (AI) do biznesu coraz częściej okazuje się być istotnym składnikiem 
w dobie szybko rozwijających się technologii. Dzięki AI firmy mogą odkrywać nowe ścieżki dla swojego rozwoju, co przekłada się na wzrost efektywności, redukcję kosztów operacyjnych oraz wzrost innowacyjności. W poprzednich tekstach poruszyliśmy takie tematy jak zespół i strategia. W tym skupimy się na tym, czym AI się karmi — na danych.

Słaba jakość lub brak danych do trenowania modeli AI

Kiedy modele sztucznej inteligencji są trenowane na danych, które są niekompletne, zanieczyszczone błędami lub nie odzwierciedlają rzeczywistości, ich zdolność do dokonywania precyzyjnych predykcji jest znacząco ograniczona. To z kolei może skutkować podejmowaniem niewłaściwych decyzji biznesowych, frustracją użytkowników i potencjalnie poważnymi konsekwencjami finansowymi dla organizacji.

Rozwiązanie:

 • Dane używane do trenowania modeli sztucznej inteligencji powinny być wysokiej jakości, reprezentatywne i wolne od błędów.
 • Warto zainwestować w procesy weryfikacji i czyszczenia danych, aby usunąć wszelkie nieścisłości i zapewnić, że dane odzwierciedlają rzeczywiste warunki, w których model będzie stosowany.
 • Ważne jest również gromadzenie dużych zbiorów danych, które mogą pomóc w uchwyceniu złożoności i różnorodności scenariuszy, z którymi model AI może się zetknąć.
 • W przypadkach, gdy dostęp do dużych ilości danych jest ograniczony, firmy mogą rozważyć techniki takie jak augmentacja danych lub uczenie transferowe, które pozwalają na efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów danych.

Poprzez skupienie się na jakości i adekwatności danych, organizacje mogą znacznie poprawić dokładność i niezawodność swoich systemów sztucznej inteligencji, budując tym samym zaufanie
i satysfakcję użytkowników.

Brak kontroli nad danymi

Firmy często posiadają dane, ale są one rozproszone, nieuporządkowane lub nie są pewne, jakie informacje mają w swoim posiadaniu. Taka sytuacja prowadzi do trudności w wykorzystaniu danych do trenowania modeli sztucznej inteligencji. Bez jasnego obrazu tego, co firma posiada, trudno jest określić, jakie działania należy podjąć, aby dane te przekształcić w wartościowe wglądy lub zautomatyzowane procesy.

Rozwiązanie:

 • Pierwszym krokiem jest dokładny audyt danych, który pozwoli na zidentyfikowanie wszystkich dostępnych zasobów informacyjnych, ich lokalizacji oraz stanu.
 • Następnie, kluczowe jest stworzenie strategii zarządzania danymi, która obejmuje standaryzację formatów, wdrożenie polityk zarządzania jakością danych oraz zapewnienie ich bezpieczeństwa
  i zgodności z przepisami.
 • Firmy powinny również rozważyć wdrożenie centralnych systemów zarządzania danymi, które umożliwią lepszą organizację, dostęp i kontrolę nad danymi.

Takie podejście nie tylko ułatwi wykorzystanie danych w procesach AI, ale również zwiększy efektywność operacyjną i umożliwi lepsze wykorzystanie danych w strategicznych decyzjach biznesowych.

Dane obarczone uprzedzeniami

Kiedy algorytmy sztucznej inteligencji są trenowane na danych, które nie odzwierciedlają rzeczywistości lub zawierają systematyczne błędy, wyniki ich działania mogą być niesprawiedliwe lub dyskryminujące. Przykładem może być system rekomendacji zawodów, który na podstawie danych historycznych częściej rekomenduje mężczyznom zawody związane z technologią, a kobietom z opieką społeczną, co utrwala stereotypy płciowe i wpływa na decyzje rekrutacyjne.

Rozwiązanie:

 • Firmy powinny stosować technik debiasowania (unikać stronniczości) danych oraz zapewnić  różnorodności i reprezentatywności w zbiorach danych treningowych.
 • Równie ważne są audyty danych pod kątem potencjalnych uprzedzeń i stosowanie metod matematycznych do ich korygowania.
 • Najlepiej już w procesie  projektowania sztucznej inteligencji zaangażować perspektywy osób
  z różnych grup społecznych i zawodowych, co może pomóc w identyfikacji i eliminacji nieświadomych uprzedzeń.

Tym sposobem, poprzez wdrożenie etycznych wytycznych dotyczących AI i stałe monitorowanie wyników działania algorytmów firmy mogą przeciwdziałać niepożądanym skutkom i reagować w razie potrzeby.

Zanieczyszczone dane

Dane mogą zostać zanieczyszczone na różne sposoby, w tym przez błędy ludzkie podczas wprowadzania danych, nieścisłości w zbieranych danych, a także przez celowe działania zewnętrzne, takie jak ataki hakerskie mające na celu wprowadzenie fałszywych danych do systemu. Taki „back door” dla hakerów, wprowadzony przez zanieczyszczone dane, może prowadzić do nieprawidłowej reakcji sztucznej inteligencji na specyficzne „wyzwalacze”, co z kolei może spowodować awarię systemu lub naruszenie bezpieczeństwa. Problem ten jest szczególnie niebezpieczny, ponieważ może być trudno zauważyć, kiedy haker uzyskał dostęp do systemu przez zanieczyszczone dane.

Rozwiązanie:

 • Kluczowe jest wprowadzenie rygorystycznych procedur weryfikacji i czyszczenia danych przed ich wykorzystaniem do trenowania modeli AI.
 • Firmy powinny również inwestować w zaawansowane systemy bezpieczeństwa cybernetycznego, które mogą wykrywać i neutralizować próby zanieczyszczenia danych.
 • Warto współpracować z ekspertami ds. bezpieczeństwa cybernetycznego, którzy mogą doradzać w zakresie najlepszych praktyk i najnowszych technologii obronnych w celu utrzymania integralności danych wykorzystywanych przez AI.
 • Ponadto regularne audyty bezpieczeństwa i aktualizacje systemów mogą pomóc w ochronie przed nowymi zagrożeniami.

Implementując te środki, firmy mogą znacznie zmniejszyć ryzyko związane z zanieczyszczonymi danymi
i zabezpieczyć swoje systemy sztucznej inteligencji przed potencjalnymi atakami.

Dane obarczone uprzedzeniami

Kiedy algorytmy sztucznej inteligencji są trenowane na danych, które nie odzwierciedlają rzeczywistości lub zawierają systematyczne błędy, wyniki ich działania mogą być niesprawiedliwe lub dyskryminujące. Przykładem może być system rekomendacji zawodów, który na podstawie danych historycznych częściej rekomenduje mężczyznom zawody związane z technologią, a kobietom z opieką społeczną, co utrwala stereotypy płciowe i wpływa na decyzje rekrutacyjne.

Rozwiązanie:

 • Firmy powinny stosować technik debiasowania (unikać stronniczości) danych oraz zapewnić  różnorodności i reprezentatywności w zbiorach danych treningowych.
 • Równie ważne są audyty danych pod kątem potencjalnych uprzedzeń i stosowanie metod matematycznych do ich korygowania.
 • Najlepiej już w procesie  projektowania sztucznej inteligencji zaangażować perspektywy osób
  z różnych grup społecznych i zawodowych, co może pomóc w identyfikacji i eliminacji nieświadomych uprzedzeń.

Tym sposobem, poprzez wdrożenie etycznych wytycznych dotyczących AI i stałe monitorowanie wyników działania algorytmów firmy mogą przeciwdziałać niepożądanym skutkom i reagować w razie potrzeby.

Zanieczyszczone dane

Dane mogą zostać zanieczyszczone na różne sposoby, w tym przez błędy ludzkie podczas wprowadzania danych, nieścisłości w zbieranych danych, a także przez celowe działania zewnętrzne, takie jak ataki hakerskie mające na celu wprowadzenie fałszywych danych do systemu. Taki „back door” dla hakerów, wprowadzony przez zanieczyszczone dane, może prowadzić do nieprawidłowej reakcji sztucznej inteligencji na specyficzne „wyzwalacze”, co z kolei może spowodować awarię systemu lub naruszenie bezpieczeństwa. Problem ten jest szczególnie niebezpieczny, ponieważ może być trudno zauważyć, kiedy haker uzyskał dostęp do systemu przez zanieczyszczone dane.

Rozwiązanie:

 • Kluczowe jest wprowadzenie rygorystycznych procedur weryfikacji i czyszczenia danych przed ich wykorzystaniem do trenowania modeli AI.
 • Firmy powinny również inwestować w zaawansowane systemy bezpieczeństwa cybernetycznego, które mogą wykrywać i neutralizować próby zanieczyszczenia danych.
 • Warto współpracować z ekspertami ds. bezpieczeństwa cybernetycznego, którzy mogą doradzać w zakresie najlepszych praktyk i najnowszych technologii obronnych w celu utrzymania integralności danych wykorzystywanych przez AI.
 • Ponadto regularne audyty bezpieczeństwa i aktualizacje systemów mogą pomóc w ochronie przed nowymi zagrożeniami.

Implementując te środki, firmy mogą znacznie zmniejszyć ryzyko związane z zanieczyszczonymi danymi
i zabezpieczyć swoje systemy sztucznej inteligencji przed potencjalnymi atakami.

Zaniedbanie kwestii bezpieczeństwa i prywatności podczas wdrażania sztucznej inteligencji

Zaniedbanie kwestii bezpieczeństwa i prywatności podczas wdrażania systemów AI może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak naruszenia ochrony danych, nieautoryzowany dostęp oraz naruszenie obowiązujących ram prawnych. W erze cyfrowej, gdzie dane są na wagę złota, ich ochrona staje się kluczowym elementem każdego projektu technologicznego. Zaniedbanie tych aspektów może skutkować nie tylko stratami finansowymi, ale również utratą zaufania klientów i reputacji firmy.

Rozwiązanie:

 • Podstawą jest wdrożenie kompleksowej strategii bezpieczeństwa i prywatności na wczesnym etapie projektu sztucznej inteligencji.
 • Strategia ta powinna obejmować zarówno aspekty techniczne, jak i organizacyjne, w tym regularne audyty bezpieczeństwa, szkolenia pracowników z zakresu ochrony danych, a także wdrożenie zaawansowanych technologii szyfrowania i autoryzacji dostępu.
 • Ponadto niezbędne jest zapewnienie zgodności z lokalnymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, takimi jak RODO.

Dzięki wszystkim wymienionym działaniom firmy mogą nie tylko zabezpieczyć swoje systemy sztucznej inteligencji przed zagrożeniami, ale również zbudować silne fundamenty zaufania w relacjach z klientami
i partnerami biznesowymi.

Autor tekstu: Wiktor Dembs

Chcesz dowiedzieć się więcej?