AI4Growth

24.04.2024 r.       Ten tekst przeczytasz w 5 – 6 minut.

Cele i strategia w procesie implementacji sztucznej inteligencji

Kategoria:
Strategia implementacja sztucznej inteligencji

Cele i strategia w procesie implementacji AI

Implementacja sztucznej inteligencji (AI) w biznesie staje się kluczowym elementem w erze dynamicznie postępującej technologii. AI otwiera przed przedsiębiorstwami nowe możliwości, umożliwiając im zwiększenie efektywności, obniżenie kosztów operacyjnych oraz rozwój innowacyjności. 

W pierwszym tekście omówiliśmy jak przygotować zespół do wdrożenia sztucznej inteligencji, w tej części zajmiemy się odpowiednim wyznaczaniem celów i strategii.

Niepewność co do zastosowań AI

Organizacje zdają sobie sprawę z potencjału, jaki niesie za sobą AI, ale nie są pewne, od czego zacząć, jakie procesy automatyzować, czy w jaki sposób AI może poprawić obsługę klienta lub analizę danych.  W rezultacie firmy mogą opóźniać decyzje dotyczące inwestycji w AI, tracąc tym samym szansę na poprawę efektywności i zdobycie przewagi konkurencyjnej.

Rozwiązanie:

 • Rozwiązaniem tego problemu jest przeprowadzenie szczegółowej analizy procesów biznesowych w firmie, aby zidentyfikować obszary, w których wdrożenie sztucznej inteligencji  przyniosłoby największe korzyści.
 • Następnie, warto zainwestować w konsultacje z ekspertami AI, którzy mogą pomóc zrozumieć różne możliwości zastosowania tej technologii i doradzić, jak najlepiej ją wdrożyć.
 • Organizacje mogą również rozważyć realizację projektów pilotażowych, które pozwolą na eksperymentowanie ze sztuczną inteligencją w kontrolowanych warunkach i ocenę potencjalnych korzyści przed zobowiązaniem się do większych inwestycji.

Dzięki temu podejściu firmy mogą stopniowo budować swoją wiedzę i pewność co do zastosowań AI, minimalizując ryzyko i maksymalizując szanse na sukces.

Czy potrzeba sztucznej inteligencji do rozwiązania tego problemu?

Gdy już mniej więcej wiemy, do czego można sztuczną inteligencję zaprząc, łatwo popaść w przesyt. Wiele organizacji, słysząc o sukcesach AI w innych firmach, może pochopnie wdrażać tę technologię u siebie, bez głębokiej analizy własnych potrzeb. Taka sytuacja może prowadzić do inwestycji w rozwiązania, które nie są dostosowane do specyfiki działalności firmy, co z kolei skutkuje niewykorzystaniem pełnego potencjału AI lub nawet pogorszeniem istniejących procesów.

Rozwiązanie:

 • Przed podjęciem decyzji o wdrożeniu, firmy powinny dokładnie zdefiniować problemy, które chcą rozwiązać, oraz ocenić, czy AI może przynieść w tych obszarach rzeczywistą wartość.
 • Warto również przeprowadzić analizę kosztów i korzyści, aby upewnić się, że inwestycja w sztuczną inteligencję  jest ekonomicznie uzasadniona.
 •  W niektórych przypadkach, zamiast pełnego wdrożenia sztucznej inteligencji, bardziej odpowiednie mogą okazać się inne technologie lub nawet zmiany organizacyjne.
 • Konsultacje z ekspertami AI mogą również pomóc w ocenie, czy i jak technologia AI może rozwiązać konkretne problemy firmy.

Dzięki takim działaniom organizacje mogą podejmować decyzje o wdrożeniu sztucznej inteligencji, które są ściśle związane z ich unikalnymi potrzebami i celami biznesowymi.

Automatyzacja pracy — czy na pewno?

Wykorzystanie sztucznej inteligencji do automatyzacji złożonych prac, nie uwzględniając jej wąskich możliwości i ograniczeń, jest powszechnym błędem wśród firm implementujących sztuczną inteligencję. Wiele organizacji, zachęconych sukcesami AI w określonych zadaniach, podejmuje próby zastosowania pojedynczych systemów AI do automatyzacji całych stanowisk pracy, które wymagają wykonania wielu różnorodnych zadań. Taka strategia może prowadzić do nieefektywnego wykorzystania technologii, frustracji pracowników i klientów, a w konsekwencji, do niespełnienia oczekiwań biznesowych. Próba zastąpienia ludzkiej pracy jednym systemem AI, bez uwzględnienia złożoności i dynamiki ludzkich zadań, często kończy się niepowodzeniem.

Rozwiązanie:

 • Warto dokładnie przeanalizować specyfikę zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz zidentyfikować te, które najlepiej nadają się do automatyzacji przy użyciu sztucznej inteligencji.
 • Kluczowe jest wdrożenie strategii stopniowej automatyzacji, która pozwala na elastyczne dostosowanie się do zmieniających się potrzeb i możliwości technologicznych.
 • AI powinno wspierać pracowników, a nie ich zastępować. Warto automatyzować rutynowe, powtarzalne zadania, które nie wymagają ludzkiego osądu ani kreatywności.

Przeprowadzenie automatyzacji w powyższy sposób, pozwoli pracownikom  skoncentrować się na bardziej złożonych i wartościowych zadaniach.

Skontaktuj się z nami w celu przeprowadzenia takiej automatyzacji. 

Brak jasno określonych celów końcowych

Organizacje często podejmują decyzję o implementacji AI bez konkretnego planu dotyczącego tego, co chcą osiągnąć — dla samej technologii. Niektórym firmom może się wydawać, że mają cel — na przykład wykorzystanie AI do zwiększenia produktywności. Chociaż technicznie jest to „cel”, jest on na tyle niejasny, że trudno będzie ocenić, czy faktycznie następuje postęp. Taki brak precyzji może prowadzić do rozproszenia zasobów, trudności w mierzeniu efektywności wdrożenia i w konsekwencji do niezadowolenia zarówno zespołu projektowego, jak i kierownictwa.

Rozwiązanie:

 • Dobrą metodą na zdefiniowanie celów dla wdrożenia AI jest wykorzystanie ram SMART. Ta strategia ustawiania celów pomoże organizacji zaprojektować działania, które są konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i ograniczone czasowo, zapewniając bardziej uporządkowane i skoncentrowane podejście do integracji technologii AI. Przykładowo, zamiast ogólnego celu „zwiększenia produktywności”, cel może być sformułowany jako „zmniejszenie czasu potrzebnego na przetwarzanie zamówień klientów o 30% w ciągu następnych 12 miesięcy za pomocą automatyzacji procesów AI”.

Dzięki jasno określonym celom firmy mogą lepiej monitorować postępy, oceniać sukcesy i dostosowywać strategie w miarę potrzeb, co znacznie zwiększa szanse na sukces wdrożenia sztucznej inteligencji.

Brak zgodności strategii AI z ogólnymi celami firmy

Kiedy strategia AI nie jest zintegrowana z wizją i misją przedsiębiorstwa, projekty mogą być realizowane w sposób chaotyczny, bez jasnego kierunku, co często skutkuje marnowaniem czasu, pieniędzy i talentów pracowników. Ponadto brak spójności może prowadzić do konfliktów wewnątrz organizacji, gdy różne działy dążą do osiągnięcia rozbieżnych celów, co utrudnia osiągnięcie synergii i maksymalizację efektów wdrożenia AI.

Rozwiązanie:

 • Kluczowe jest ścisłe powiązanie strategii AI z głównymi celami biznesowymi firmy. Wymaga to przeprowadzenia szczegółowej analizy potrzeb i oczekiwań wszystkich interesariuszy oraz zdefiniowania, w jaki sposób technologia AI może przyczynić się do osiągnięcia tych celów.
 • Należy również zapewnić regularną komunikację i koordynację między zespołami, aby wszystkie działania były zgodne z ustaloną strategią.
 • Wprowadzenie procesów oceny i dostosowywania strategii AI w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe i wewnętrzne dynamiki firmy pozwoli na elastyczne zarządzanie zasobami i utrzymanie konkurencyjności na rynku.

Podsumowując, firmy powinny unikać pochopnych decyzji i zamiast tego skupić się na dokładnej analizie, jak AI może usprawnić konkretne procesy i przynieść rzeczywistą wartość. Ważne jest, aby nie ulegać pokusie pochopnego wdrażania AI bez zrozumienia specyfiki działalności i bez jasno określonych celów. Wdrożenie AI to nie tylko kwestia technologii, ale przede wszystkim strategiczne przedsięwzięcie, które wymaga jasnej wizji, dokładnej analizy i ciągłego dostosowywania do potrzeb biznesowych.

W ramach tej serii artykułów przyglądamy się najczęstszym trudnościom związanym z wdrażaniem AI w przedsiębiorstwach oraz przedstawiamy strategie i rozwiązania, które mogą pomóc w pokonaniu tych wyzwań — od przygotowania zespołu, poprzez  właściwie określonych celów i strategii, zarządzanie danymi, po wdrożenie rozwiązań AI i skuteczne ich utrzymanie.

Autor tekstu: Wiktor Dembs

Chcesz dowiedzieć się więcej?