AI4Growth

03.04.2024 r.       Ten tekst przeczytasz w 5 minut.

Ludzie w procesie implementacji sztucznej inteligencji

Kategoria:
Ludzie w procesie implementacji AI

Ludzie w procesie implementacji AI

Implementacja sztucznej inteligencji (AI) w biznesie staje się coraz bardziej popularna i niezbędna w świecie szybko rozwijającej się technologii. AI oferuje ogromny potencjał dla firm, umożliwiając im poprawę efektywności, redukcję kosztów i zwiększenie innowacyjności. W tej serii tekstów omówimy główne problemy związane z procesem implementacji AI w biznesie, a także zaproponujemy rozwiązania, które pomogą sprostać tym wyzwaniom – od przygotowania zespołu, poprzez właściwie określonych celów i strategii, zarządzanie danymi, po wdrożenie rozwiązań AI i skuteczne ich utrzymanie. W pierwszej części skupimy się na decydującym aspekcie implementacji AI – na ludziach.

Przywództwo niezorientowane w aktualnych trendach AI

Podążając za przysłowiem mówiącym, że „Ryba psuje się od głowy”, warto zwrócić uwagę na jeden z kluczowych problemów, jakim jest brak aktualnej wiedzy liderów na temat najnowszych trendów i osiągnięć w dziedzinie AI. Decydenci, którzy nie są na bieżąco z rozwojem technologii, mogą podejmować błędne decyzje, prowadzące do nieefektywnego wykorzystania zasobów i utraty przewagi konkurencyjnej.

Rozwiązania:

 • Niezbędne jest ciągłe szkolenie i edukacja liderów, a także zapewnieniem dostępu do najnowszych badań i trendów w branży.
 • Organizacje mogą również zatrudniać doradców technologicznych, którzy będą wspierać decydentów w zrozumieniu i wdrażaniu AI.
 • Ważne jest, aby liderzy nie tylko poznali kluczowe terminy i koncepcje, ale także zrozumieli, jak AI może wpłynąć na osiągnięcie celów biznesowych i jakie są najlepsze praktyki w jej implementacji.
 • Regularne uczestnictwo w konferencjach branżowych, sieciowanie z
  ekspertami i wymiana wiedzy z innymi firmami również mogą

Tylko w ten sposób można zapewnić, że decyzje strategiczne będą oparte na solidnych podstawach  i przyczynią się do osiągnięcia celów biznesowych.

Brak ekspertyzy w dziedzinie AI

Kolejnym istotnym wyzwaniem, ściśle powiązanym z poprzednim, jest brak ekspertyzy w dziedzinie AI wewnątrz firmy. Gdy już lider zorientuje się w aktualnych trendach i możliwościach jakie oferuje sztuczna inteligencja, zostaje postawiony przed dylematem: budować wewnętrzne zespoły AI od podstaw czy polegać na zewnętrznych dostawcach.

Rozwiązania:

 • W rzeczywistości jedno rozwiązanie nie wyklucza drugiego – wstępne poleganie na zewnętrznych konsultantach w procesie wdrażania AI pozwala zaoszczędzić czas. Warto upewnić się, że oprócz wsparcia we wdrożeniu, możemy otrzymać odpowiednie szkolenia i warsztaty.
 • Ponadto, firmy mogą nawiązać współpracę z uczelniami wyższymi i instytutami badawczymi, aby uzyskać dostęp do najnowszej wiedzy i talentów.
 • Warto również rozważyć programy stażowe i współpracę z firmami technologicznymi, które mogą oferować wsparcie i dzielenie się wiedzą.

Dzięki tym działaniom, organizacje mogą stopniowo budować wewnętrzne
zasoby ekspertów AI, jednocześnie zwiększając swoją niezależność i
zdolności innowacyjne.

Opór, obawy i oczekiwania - brak zrozumienia technologii wśród członków zespołu

Brak zrozumienia AI i jej możliwości to kolejne wyzwanie, które może prowadzić do błędnych założeń, nieefektywnego alokowania zasobów i niepotrzebnego komplikowania projektów. Pracownicy, którzy nie mają wystarczającej wiedzy w temacie, mogą napotkać trudności w efektywnym wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Niedocenianie możliwości AI może skutkować nieosiągnięciem pełnego potencjału, jaki technologia ta oferuje. Z kolei, jej przecenianie może prowadzić do obaw przed zastąpieniem przez maszyny lub nadmiernych oczekiwań. Ostatecznie, obawy bądź niespełnione oczekiwania będą prowadzić do frustracji, zmniejszenia morale w zespole i oporu przed zmianą. Pracownicy, obawiając się zakłóceń w istniejących procesach i zagrożenia dla swoich stanowisk pracy, mogą niechętnie podchodzić do nowych technologii. 

Rozwiązania: 

 • Konieczne jest aktywne zarządzanie zmianą, które obejmuje podkreślenie korzyści płynących z wdrożenia AI oraz włączenie pracowników w proces decyzyjny. Dawanie im poczucia wpływu na kształtowanie przyszłości firmy może pomóc w przełamaniu oporu i budowaniu pozytywnego nastawienia do zmian. 
 • Niezbędne jest przeprowadzenie szkoleń i warsztatów na wszystkich poziomach organizacji. Pomogą one zrozumieć pracownikom, jak AI może wspierać ich pracę – a nie ją zastępować – i przyczynić się do wzrostu efektywności. 
 • Ważne jest również, aby kierownictwo firmy angażowało się w proces uczenia się i promowało kulturę ciągłego rozwoju. Liderzy firmy powinni wykazywać wsparcie i zaangażowanie w proces wdrażania AI, pokazując przykładem, jak technologia może przynieść wartość dla organizacji. 
 • Warto stworzyć wewnętrzną bazy najlepszych praktyk, która zawierałaby konkretne przykłady udanych wdrożeń AI. Wspierałaby ona dzielenie się wiedzą i doświadczeniem wewnątrz organizacji.
 • Firmy powinny również stworzyć przestrzeń do wyrażania obaw i pytań przez pracowników, aby móc na nie odpowiedzieć i rozwiać wątpliwości. Promowanie kultury otwartości na innowacje i ciągłe uczenie się, a także podkreślanie roli ludzkiego osądu i kreatywności w pracy z AI, może pomóc zbudować pozytywne nastawienie i zaangażowanie zespołu. 

Dzięki temu pracownicy nie tylko zrozumieją możliwości i wpływ AI na ich pracę, ale również będą bardziej otwarci na adaptację i wykorzystanie nowych narzędzi do zwiększenia efektywności i innowacyjności. Pozwoli to zbudować solidne fundamenty dla skutecznego wykorzystania AI, unikając błędnych założeń i maksymalizując zwrot z inwestycji w nowe technologie.

Kultura organizacji

Jak łatwo zauważyć, skuteczna implementacja AI prowadzi do znaczących zmian w kulturze organizacji, wpływając na dynamikę pracy i relacje wewnątrz firmy. Zmiana w sposobie wykonywania pracy i wprowadzenie nowych narzędzi wymaga od pracowników adaptacji i nauki, co może być źródłem stresu i niepewności. Zmiany te mogą również wpłynąć na hierarchię i strukturę organizacyjną, wymagając od liderów firmy nowego podejścia do zarządzania i komunikacji.

Rozwiązania:

 • Aby skutecznie zarządzać tymi zmianami, konieczne jest aktywne kształtowanie kultury, która wspiera innowacje i adaptację do zmian, jednocześnie podkreślając wartość ludzkiego wkładu.
 • Kluczowe są otwarte rozmowy na temat wpływu AI na pracę, adresowanie obaw pracowników i podkreślanie, że technologia ma na celu wspieranie, a nie zastępowanie ludzkiej pracy.
 • Organizacje powinny również inwestować w programy szkoleniowe i rozwijanie umiejętności, aby pracownicy czuli się pewnie w nowym środowisku pracy i mogli efektywnie korzystać z nowych narzędzi.
 • Promowanie kultury ciągłego uczenia się, elastyczności i otwartości na zmiany może pomóc zespołom lepiej adaptować się do nowych technologii i utrzymać pozytywną dynamikę wewnątrz firmy.

Podsumowując, w procesie implementacji AI w biznesie, czynnik ludzki odgrywa kluczową rolę. Od przywództwa, przez budowanie ekspertyzy, zrozumienie technologii, zarządzanie zmianą, aż po kulturę organizacji – wszystkie te aspekty muszą być starannie zaopiekowane, aby wdrożenie AI przyniosło oczekiwane korzyści. Inwestycja w ludzi, ich rozwój i zaangażowanie jest równie ważna, co inwestycja w same technologie.

Autor: Wiktor Dembs

Chcesz dowiedzieć się więcej?