AI4Growth

18.12.2023 r.       Ten tekst przeczytasz w 3 minuty.

Etyka w generatywnej AI do tworzenia obrazów

Kategoria:

Granice inspiracji i plagiatu

Pablo Picasso, znany ze swojego innowacyjnego podejścia do sztuki, kiedyś powiedział:

„Dobrzy artyści kopiują, wielcy artyści kradną”.

Ta prowokacyjna wypowiedź rzuca światło na wieczny dylemat twórców: gdzie przebiega granica między zaczerpnięciem inspiracji a wkroczeniem w sferę plagiatu?

Etyczne uczelnie AI

OpenAI, twórcy DALL·E 3, zapewniają, że ich system jest zaprojektowany tak, aby odrzucać prośby o stworzenie obrazu w stylu żyjącego artysty. Dodatkowo umożliwiają twórcom decydowanie, czy ich prace mogą być wykorzystywane do trenowania modeli generatywnych.

Twórczość oparta na doświadczeniu

Proces twórczy w sztuce często opiera się na tym, co już znamy. Artyści uczą się o dziełach innych, czerpiąc inspirację z historii sztuki. Studenci sztuk pięknych odwiedzają muzea, aby poznać twórczość wielkich artystów i galerie, żeby zobaczyć, co robią inni artyści. Na tej podstawie pojawiają się nowe pomysły.

Podobnie dziecko dostrzega naturę, budynki i różnorodne elementy otaczającego je środowiska. Zauważa również obrazy i fotografie, które, choć nie są częścią jego bezpośredniego otoczenia, są dla niego dostępne do percepcji. Na podstawie obserwacji, z czasem, dziecko zaczyna tworzyć nowe koncepcje i idee.

Analogicznie, AI uczy się z obrazów, gromadząc wiedzę na podstawie publicznie dostępnych obrazów, która później pozwala jej na generowanie nowych kreacji.

Kreatywność według Steve'a Jobsa

„Kreatywność polega jedynie na łączeniu elementów, których nikt inny nie umiał połączyć.”

Powiedział Steve Jobs, Generatywna AI to maszyna, z ogromną mocą obliczeniową do łączenia elementów na podstawie instrukcji od człowieka. Generatywna AI dała możliwość tworzenia obrazów osobom, które nie posiadają umiejętności technicznych do korzystania z płótna i pędzla czy programu Photoshop, ale mają pomysły i koncepcje, które mogą zostać zobrazowane poprzez odpowiedni 'prompt’.

Etyka w generatywnej AI

Istotną kwestią techniczną jest rozróżnienie między prostym kopiowaniem a uczeniem się poprzez obserwację. Czy AI „oglądając” obrazy w internecie, kopiuję je do siebie, czy tylko uczy swoje neurony rozpoznawać, co się dzieje obok czego. To zasadnicza różnica między kopiowaniem, a uczeniem się poprzez obserwację i analizę.

Chcesz dowiedzieć się więcej?