AI4Growth

28.11.2023 r.       Ten tekst przeczytasz w 5 minut.

Przemysł 5.0: Kształtowanie przyszłości przez symbiozę człowieka i sztucznej inteligencji

Kategoria:

Przemysł 5.0: Współpraca ludzi i maszyn w erze zrównoważonej innowacji

W erze, w której technologia coraz szybciej się rozwija, a innowacje ciągle zmieniają nasze życie i pracę, Przemysł 5.0 staje na czele rewolucji, kierując nas ku przyszłości zrównoważonej, zorientowanej na człowieka i charakteryzującej się zdolnością do przystosowywania się do różnych wyzwań. Przechodząc od automatyzacji i efektywności charakteryzujących Przemysł 4.0, Przemysł 5.0 koncentruje się na współpracy między człowiekiem a maszyną, gdzie sztuczna inteligencja (AI) i robotyka pracują ramię w ramię z ludźmi, tworząc synergiczne efekty, które przekraczają sumę indywidualnych składników. 

Wizja Przemysłu 5.0

Przemysł 5.0 to nie tylko kolejny krok w ewolucji technologicznej; to zmiana paradygmatu, która stawia człowieka i środowisko naturalne na pierwszym planie. W tym modelu, technologie takie jak AI nie zastępują ludzi, ale uzupełniają ich zdolności, tworząc zrównoważone miejsca pracy, zwiększając efektywność i innowacyjność, a jednocześnie zmniejszając marnotrawstwo i optymalizując zużycie zasobów. Jednym z konkretnych przykładów partnerstwa między człowiekiem a sztuczną inteligencją może być zastosowanie AI w obszarze utrzymania maszyn i prognozowania awarii.  

W Przemyśle 5.0 systemy oparte na sztucznej inteligencji mogą monitorować parametry pracy maszyn w czasie rzeczywistym. Algorytmy analizują dane dotyczące zużycia, temperatury, drgań, aby przewidzieć moment, w którym maszyna może wymagać konserwacji. W praktyce, zamiast czekać na awarię, AI pozwala na planowanie interwencji konserwacyjnych w najbardziej optymalnym momencie, co minimalizuje nieplanowane przestoje i zapewnia ciągłość produkcji.

Rola sztucznej inteligencji w Przemyśle 5.0

Kluczem do realizacji wizji Przemysłu 5.0 jest efektywne wdrażanie i integracja AI. Systemy AI mogą przetwarzać i analizować ogromne ilości danych znacznie szybciej niż ludzki mózg, identyfikując wzorce i optymalizując procesy. Jednak ich prawdziwa siła pochodzi z symbiotycznej współpracy z ludzką intuicją i kreatywnością. Takie partnerstwo otwiera drzwi do niespotykanej dotąd innowacji i elastyczności w procesach produkcyjnych.

Stanowisko Unii Europejskiej wobec Przemysłu 5.0

Unia Europejska (UE) aktywnie wspiera przejście do Przemysłu 5.0, rozpoznając jego potencjał do stymulowania wzrostu gospodarczego, tworzenia zrównoważonych miejsc pracy i przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Inicjatywy takie jak „Green Deal” dla Europy, której celem jest przyspieszenie transformacji gospodarki europejskiej w kierunku zrównoważonego rozwoju i neutralności klimatycznej, czy strategia cyfrowa UE, określająca cele i kierunki działań mających na celu rozwój cyfryzacji w Europie, są kluczowe w kształtowaniu polityki i finansowania, które wspierają badania, rozwój i wdrażanie technologii Przemysłu 5.0. Unia Europejska kładzie szczególny nacisk na etyczne aspekty AI, podkreślając, że technologia ta powinna działać z poszanowaniem wartości europejskich i praw podstawowych.

Harmonia między ludźmi, a sztuczną inteligencją

Przemysł 5.0 nie jest tylko przyszłością; to rzeczywistość, która już się kształtuje poprzez stopniowe wprowadzanie innowacji technologicznych, przekształcanie tradycyjnych procesów przemysłowych i adaptację nowych strategii biznesowych. Dla firm, które chcą pozostać konkurencyjne i zrównoważone, kluczowe będzie zrozumienie i przyjęcie tej nowej rewolucji przemysłowej. Wdrażając AI w sposób, który działa w harmonii z ludźmi, firmy mogą odblokować niespotykany dotąd potencjał dla innowacji, produktywności i zrównoważonego rozwoju.Chcesz dowiedzieć się więcej?