AI4Growth

27.11.2023 r.       Ten tekst przeczytasz w 5 minut.

Szybki rozwój dzięki AI

Kategoria:

AI jako kluczowy czynnik przyspieszający wzrost gospodarczy

Szybki rozwój technologii sztucznej inteligencji (AI) w ostatnich latach stanowi kluczowy czynnik determinujący postęp w wielu dziedzinach. Dane statystyczne przewidują, że do 2030 roku AI może przyczynić się do zwiększenia PKB Stanów Zjednoczonych o imponujące 21%.[1] Dodatkowo, prognozy Grand View Research wskazują na coroczny wzrost branży AI o 37.3% między 2023 a 2030 rokiem, co podkreśla rosnący wpływ tej technologii w nadchodzących latach.[2]

Badanie potwierdzające potencjał AI w poprawie wydajności i jakości pracy

Jedno z najnowszych badań przeprowadzonych we współpracy z Boston Consulting Group (BCG), międzynarodową firmą konsultingową, potwierdza ogromny potencjał AI w poprawie wydajności i jakości pracy. Eksperyment, w którym uczestniczyło 758 konsultantów z firmy, wykazał, że wykorzystanie AI znacznie zwiększało produktywność. Według raportu, konsultanci korzystający z AI byli w stanie zwiększyć produktywność o imponujące 12.2%, jednocześnie skracając czas wykonywania zadań o 25.1%. Co więcej, jakość ich rozwiązań wzrosła o ponad 40% w porównaniu z grupą kontrolną. Nawet wśród osób o różnym poziomie umiejętności, korzyści płynące z wykorzystania AI były zauważalne, z osobami o niższej wydajności zwiększającymi swoje osiągnięcia o 43%, a tych o wyższej wydajności o 17%.[3]

Kompetencje AI a odpowiednie dostosowanie do zadań - jak unikać spadku wydajności

Jednocześnie warto podkreślić, że wzrost miał miejsce w kontekście zadań dla których badane AI na poziomie jej aktualnego rozwoju posiada wystarczające kompetencje. W przypadku wykorzystania badanego AI do zadań wykraczających poza jej kompetencje odnotowano 19% spadek wydajności.[4] To pokazuje jak istotne jest właściwe dobranie narzędzia do powierzonego mu zadania. Wybór ten może przesądzić o skutecznej implementacji sztucznej inteligencji w firmie. To właśnie na potrzebę właściwego doboru narzędzi i skutecznej implementacji AI4Growth postanowiło odpowiedzieć swoją ofertą i ekspertyzą.

Nowe modele pracy dzięki AI

Z badań wynika również, że korzystanie z AI przyczynia się do stworzenia nowych modeli pracy. Konsultanci, zwani w badaniu „Centaurami”, skupili się na wykorzystaniu możliwości AI do efektywnego rozdzielenia obowiązków pomiędzy technologią a siebie samych, podczas gdy grupa określona jako „Cyborgi” całkowicie zintegrowała swoje działania z technologią, wciąż współpracując z AI. Oba te podejścia mają swoje zalety i pozwalają na osiągnięcie imponujących wyników.[5]

Obiecująca przyszłość AI w różnych dziedzinach

Analiza danych oraz wnioski z badań wskazują na obiecującą przyszłość dla wykorzystania technologii AI w różnych dziedzinach pracy. Zdolność do zwiększenia wydajności, produktywności i jakości pracy otwiera nowe możliwości rozwoju gospodarczego i technologicznego, czyniąc AI nieodłącznym narzędziem wspierającym rozwój społeczno-gospodarczy w nadchodzących latach. Zmiany, jakie przynosi AI, rysują obraz nowoczesnego świata biznesu, gdzie współpraca między ludźmi a maszynami staje się kluczowym elementem efektywnej pracy.

AI jako klucz do przyszłościowego sukcesu gospodarczego

Wraz z dynamicznym rozwojem technologii AI, firmy na całym świecie zyskują obecnie nowe perspektywy i możliwości. Wszystko wskazuje na to, że AI będzie nadal odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości biznesu i gospodarki globalnej. Oczekuje się, że dalszy rozwój AI przyniesie jeszcze większe korzyści, otwierając drogę do jeszcze większych osiągnięć i innowacji w różnych dziedzinach życia. Warto inwestować w rozwijanie kompetencji związanych z tym obszarem oraz wykorzystywać sztuczną inteligencję jako narzędzie do osiągania lepszych wyników. AI ma ogromny potencjał, który jest już widoczny i będzie nadal rósł w najbliższych latach, kształtując naszą przyszłość i przyczyniając się do gospodarczego sukcesu.

  1. https://www.forbes.com/advisor/business/ai-statistics
  2. https://www.forbes.com/advisor/business/ai-statistics
  3. Navigating the Jagged Technological Frontier: Field Experimental Evidence of the Effects of AI on Knowledge Worker Productivity and Quality
  4. Navigating the Jagged Technological Frontier: Field Experimental Evidence of the Effects of AI on Knowledge Worker Productivity and Quality
  5. Navigating the Jagged Technological Frontier: Field Experimental Evidence of the Effects of AI on Knowledge Worker Productivity and Quality

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?